เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ แจกหน้ากากอนามัยบริเวณตลาดในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ แจกหน้ากากอนามัยบริเวณตลาดในเขตเทศบาล

 

Share on Line
Share on Pinterest