งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาล

งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาล

 

Share on Line
Share on Pinterest