จนท.เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมทำความสะอาด เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จนท.เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมทำความสะอาด เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยกำลังพลงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) และกำลังพลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมทำความสะอาด เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ วัดบ้านกระบี่ ในวันที่ 27 เมษายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest