ดำเนินการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดเทพธานี

ดำเนินการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดเทพธานี

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาด และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการตลาดเทพธานี ในวันที่ 22 เมษายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest