งานเทศกิจ ออกตรวจสอบถนนเพื่อความปลอดภัย

งานเทศกิจ ออกตรวจสอบถนนเพื่อความปลอดภัย

 

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้รับแจ้งจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ว่ามีรถบรรทุกทำดินหล่นบนพื้นถนน เกรงจะเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร ทางงานเทศกิจ​ออกตรวจสอบถนนบริเวณดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งให้เจ้าของรถบรรทุกดินทราบ ให้ดำเนินการแก้ไขโดยให้ทำความสะอาดล้างดินหิน ที่ตกลงบนถนนให้สะอาดเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest