ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดบ้านบก

ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดบ้านบก

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดบ้านบก ในวันที่ 21 เมษายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest