งานศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองโควิด19 บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน

งานศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองโควิด19 บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน

 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้นออกคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19 บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน(ตลาดเม่งอุย)

Share on Line
Share on Pinterest