งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดถนนคนเดิน

งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดถนนคนเดิน

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานรักษาความสงบ(เทศกิจ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดถนนคนเดิน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest