ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต11 อุบลราชธานี

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต11 อุบลราชธานี

 

พ.จ.อ.เทวเทพ โป๊ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต11 อุบลราชธานี ในการเจาะดินบริเวณบ่อน้ำบาลด้านทิศตะวันตกของสำนักงาน เพื่อทำการตรวจดินและชั้นหิน ก่อนจะทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 80,000ลิตร และโรงกรองน้ำสำหรับบริโภคต่อไป
 

Share on Line
Share on Pinterest