งานป้องกันฯ เตรียมการฝึกอบรมแก่ อปพร.อบต.หนองกุง

งานป้องกันฯ เตรียมการฝึกอบรมแก่ อปพร.อบต.หนองกุง

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์เตรียมการฝึกอบรมแก่ อปพร.อบต.หนองกุง

Share on Line
Share on Pinterest