คลีนิคฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิกันโรค

คลีนิคฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิกันโรค

 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบริการคลีนิคฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิกันโรค

Share on Line
Share on Pinterest