งานศูนย์บริการสาธารณสุข คัดกรองกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา

งานศูนย์บริการสาธารณสุข คัดกรองกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา

 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คัดกรองกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ณ หอประชุมดำรงวิทย์  รร.ดำรงราชานุสรณ์

Share on Line
Share on Pinterest