งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ

 

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
- จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดเม่งอุย รวมถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลกันทรลักษ์
- ตักเตือนผู้ค้าที่ขายของผิดที่

Share on Line
Share on Pinterest