ดำเนินการยกเลิกถังขยะบริเวณตลาดเม่งอุย

ดำเนินการยกเลิกถังขยะบริเวณตลาดเม่งอุย

 

งานรักษาความสะอาดได้ดำเนินการยกเลิกถังขยะบริเวณตลาดเม่งอุย เริ่มดำเนินระหว่างเวลา 04.00-07.30 น. ยกเลิกถังคอนเทนเนอร์จำนวน 2 ถัง

(ถังที่ยกเลิกใบที่ 1 นำไปตั้ง ณ จุดรองรับขยะ ของ รร.อนุบาลดำรง ใบที่ 2 standby ใส่รถไว้เพื่อทดลอง เตรียมจัดเก็บขยะที่ตกค้าง)

โดยจะติดตามกำกับดูแลจนกว่าไม่มีขยะวางบริเวณดังกล่าว  และกำหนดให้พ่อค้านำขยะมาทิ้งใส่รถบรรทุกขยะ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ระหว่างเวลา 13.00-13.30 น.ของทุกวัน

เพื่อบริการพ่อค้าประชาชน บริเวณตลาดเม่งอุย พร้อมกันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก งานป้องกันฯ ออกฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณตลาดฯ ผลการดำเนินในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest