งานประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น

 

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ออกแจกแผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 28 มีนาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest