งานป้องกันฯ เตรียมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น

งานป้องกันฯ เตรียมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ทำการทาสีอาคารสำนักงาน รวมถึงร่วมกองสาธารณสุขฯ ทำการล้างลานปูนด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ เพื่อรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น

Share on Line
Share on Pinterest