งานเทศกิจ ตรวจสอบความเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานเทศกิจ ตรวจสอบความเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตลาดวันอังคาร ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รวมถึงตักเตือนผู้กระทำความผิด ในการค้าขายผิดที่ให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest