ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองญ้าลาด

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองญ้าลาด

 

ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองญ้าลาด  ประถมศึกษาชั้น ป.1-ป.3  ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี ตรวจสุขภาพ 10 ท่า วันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 13.30 - 15.30 น.

Share on Line
Share on Pinterest