ทำความสะอาดเก็บกวาด บริเวณตลาดนัดวันอังคาร

ทำความสะอาดเก็บกวาด บริเวณตลาดนัดวันอังคาร

 

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาด บริเวณตลาดนัดวันอังคาร โดยดำเนินการทำความสะอาดเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest