ปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 ก.พ.64

ปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 ก.พ.64

 

PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วันที่ 10 ก.พ.64 ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ เวลา10.00 น. เท่ากับ 22 มคก./ลบ.ม. ที่มาของข้อมูล : สสภ.12 (อุบลราชธานี) ตรวจวัดบริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest