ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5 ,PM10) บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์

ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5 ,PM10) บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ น.ส. ณพิชญา ชมภูพื้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับ นายประเดิม ภาคแก้ว ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จว.อุบลราชธานี และน.ส.ปิ่นภา อยู่วิชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

✅ ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5 ,PM10) บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์ ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2564

✅ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน รวมถึงตำบลใกล้เคียง งดการเผาขยะมูลฝอย เผาตอซังข้าว ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อคำนวนคุณภาพอากาศในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest