ซ้อมแผนปฏิบัติการปราบปรามการจราจล

ซ้อมแผนปฏิบัติการปราบปรามการจราจล

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการปราบปรามการจราจล ณ สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมซ้อมแผนประกอบด้วย
1.นายณัชพล สืบเหลา ป้องกัน 4
2.นายศราวุธ กุษาเดช บรรเทา 06
3.นายศักดิ์สุนทร เขตสกุล บรรเทา 13
4.นายจรัญ สุวรรณภักดี บรรเทา 14 
พร้อมนำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ-2156 ศก.
ออกร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest