งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและเรียนรู้การใช้รถของพนักงานใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและเรียนรู้การใช้รถของพนักงานใหม่

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ของพนักงานใหม่

Share on Line
Share on Pinterest