สติกเกอร์ของขวัญปี 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

สติกเกอร์ของขวัญปี 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

 

ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ของขวัญปี 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เป็นจำนวน 3000 แผ่น เพื่อมอบให้กับประชาชนเขตรับผิดชอบ 

Share on Line
Share on Pinterest