จัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

จัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดระเบียบการจอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

Share on Line
Share on Pinterest