ล้างทำความสะอาด Big cleaninig day บริเวณรอบอาคารสำนักงาน

ล้างทำความสะอาด Big cleaninig day บริเวณรอบอาคารสำนักงาน

 

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการล้างทำความสะอาด cleaninig day บริเวณรอบอาคารสำนักงาน รวมถึงทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาลเมืองกันลักษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest