งานสัตว์แพทย์ออกดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

งานสัตว์แพทย์ออกดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

 

งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

Share on Line
Share on Pinterest