งานเทศกิจตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานเทศกิจตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงพยาบาลกันทรลักษ์ และตลาดเม่งอุย 

Share on Line
Share on Pinterest