งานศูนย์บริการฯ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น

งานศูนย์บริการฯ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น

งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้นออกคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19 
บริเวณทางเข้าที่ 1 หน้าเซเว่น และทางเข้าที่ 2 ทางแม็กกี้ ณ ตลาดถนนคนเดิน(ตลาดเม่งอุย)

Share on Line
Share on Pinterest