งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ ให้บริการวัคซีนภูมิคุ้มกันเด็ก0-5ปี

งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ ให้บริการวัคซีนภูมิคุ้มกันเด็ก0-5ปี

งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ให้บริการวัคซีนภูมิคุ้มกันเด็ก0-5ปี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด

Share on Line
Share on Pinterest