งานเทศกิจตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

งานเทศกิจตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

 

งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

Share on Line
Share on Pinterest