ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19 บริเวณตลาดเย็น

ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19 บริเวณตลาดเย็น


งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19 เบื้องต้น บริเวณตลาดเย็น

Share on Line
Share on Pinterest