ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

งานป้องกันฯ ร่วมกับงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ บริเวณหน้าสำนักงานเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest