งานเทศกิจตรวจความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดประชารัฐศาลหลักเมือง

งานเทศกิจตรวจความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดประชารัฐศาลหลักเมือง

 

งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ตลาดประชารัฐศาลหลักเมือง

Share on Line
Share on Pinterest