คัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19

คัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCOVID 19 เบื้องต้น บริเวณทางเข้าที่ 1 หน้าเซเว่น และทางเข้าที่ 2 ทางแม็กกี้ ณ ตลาดถนนคนเดิน(ตลาดเม่งอุย) และบริเวณตลาดประชารัฐ ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest