ประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ

ประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ

นายทรงชัย  รุจิรารงสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมสมาชิกตลาดประชารัฐ ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3 ในวันที่ 14 ม.ค.64

Share on Line
Share on Pinterest