งานเทศกิจตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

งานเทศกิจตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

งานเทศกิจ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดนัดวันอังคาร

Share on Line
Share on Pinterest