งานศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานศูนย์บริการสาธารณสุขหนองหญ้าลาด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจเยี่ยมและประเมินอาการ พร้อมทั้งเปลี่ยนสายให้อาหารให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest