กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด และกำจัดขยะฝังกลบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด และกำจัดขยะฝังกลบ

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษดิน เศษขยะตามริมฟุตบาท บริเวณถนน แยกเมืองทอง ถนนกันทรลักษ์ วาริน และงานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดจ้างกำจัดขยะฝังกลบ 

Share on Line
Share on Pinterest