ประชุมกองการศึกษาเพื่อมอบนโยบายการทำงานประจำปี 2564

ประชุมกองการศึกษาเพื่อมอบนโยบายการทำงานประจำปี 2564

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดประชุมกองการศึกษาเพื่อมอบนโยบายการทำงานประจำปี 2564 ณ ชั้น3 ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 

Share on Line
Share on Pinterest