ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนอุณหภูมิ

ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนอุณหภูมิ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนอุณหภูมิ​ แบบขาตั้ง​ บริเวณชั้น1  ทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ไว้บริการท่านที่มาติดต่อราชการ

Share on Line
Share on Pinterest