นายกฯเชิญประธานชุมชนทุกชุมชน ประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

นายกฯเชิญประธานชุมชนทุกชุมชน ประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Type the title here

นายทรงชัย  รุจิรารงสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เชิญประธานชุมชนทุกชุมชน ประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest