มอบกระเช้าแก่นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 

มอบกระเช้าแก่นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) และการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ มอบกระเช้าแก่นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 

Share on Line
Share on Pinterest