งานเทศกิจออกตรวจตราความสงบและจัดระเบียบความเรียบร้อย

งานเทศกิจออกตรวจตราความสงบและจัดระเบียบความเรียบร้อย

งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกตรวจตราความสงบและจัดระเบียบความเรียบร้อย บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย,ตลาดเม่งอุย,หน้าโรงพยาบาล ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest