งานศูนย์บริการฯ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น

งานศูนย์บริการฯ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น

งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมาศึกษาดูงาน โดยมีคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 1 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest