นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดตรวจความมั่นคง หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดตรวจความมั่นคง หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดตรวจความมั่นคง หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest