โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมประชุม โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest