งานรักษาความสะอาด งานป้องกัน งานเทศกิจ  ร่วมล้างทำความสะอาดถนนเสริมราษฎร์  ผลการดำเนินงานเรียบร้อย

งานรักษาความสะอาด งานป้องกัน งานเทศกิจ  ร่วมล้างทำความสะอาดถนนเสริมราษฎร์  ผลการดำเนินงานเรียบร้อย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
งานรักษาความสะอาด งานป้องกัน และงานเทศกิจ 
ร่วมล้างทำความสะอาดถนนเสริมราษฎร์ ตั้งแต่เวลา 17.30น. - 20.00 น. 
ผลการดำเนินงานเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest