กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงสาป บริเวณชุมชนสว่างก้าวหน้า

กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงสาป บริเวณชุมชนสว่างก้าวหน้า

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
งานควบคุมโรคฯ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงสาป  เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนสว่างก้าวหน้า

Share on Line
Share on Pinterest