งานรักษาความสะอาด ดำเนินการเก็บกวาด ถนนคนเดินตลาดนัดวันอังคาร

งานรักษาความสะอาด ดำเนินการเก็บกวาด ถนนคนเดินตลาดนัดวันอังคาร

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเก็บกวาด ถนนคนเดินตลาดนัดวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น ดำเนินการเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest